Основни елементи на Пилатес практиката

Пилатес е цялостна концепция, а не просто набор от упражнения. Като всяка система, целяща да внесе единство, сила, гъвкавост и издръжливост в тялото и духа на човека, тя също се основава на определени принципи. Те са от съществена важност за всеки, който активно се занимава с нея, тъй като осигуряват не просто цялостното преживяване, но и крайния резултат. Затова нека се запознаем с основните принципи на системата.

Дишане

Един от водещите акценти за Джоузеф Пилатес при създаването на програмата бил правилното дишане. Тази идея се среща и в много други съвременни и по-стари системи за постигане на баланс между тялото и ума. Дишането е от съществено значение, тъй като именно то влива енергия в тялото и ни освобождава от стреса и напрежението.

Обикновено в ежедневието си извършваме т.нар. „повърхностно дишане“. При него не ангажираме дълбоките мускули, не изпълваме целите си бели дробове с кислород и не освобождаваме достатъчно от напрежението, което сме натрупали. От друга страна, в някои други системи, като например йогата, се практикува дишане, което е изключително дълбоко и коремно. В пилатес няма как да се употреби този тип техника, тъй като се набляга главно върху упражнения за ядрото, а това естествено включва и коремните мускули. Ето защо тук се интегрира друг вид дишане – така нареченото „гръдно дишане“, при което се включват гръдната клетка (или кош) и долната част на белите дробове. Това осигурява максимален дихателен контрол, насищане на тялото с кислород и освобождаване от стреса в ежедневието.

Правилното дишане по време на упражненията е с приоритет. Ако задържате дъха си, няма как да ги изпълните по указания начин. От друга страна, дълбокото и диафрагмено дишане ще съдейства едновременно за изпълняване на движенията и за активиране на дълбоките мускули на ядрото. Ще успеете да постигнете и т.нар. mindfulness, осъзнатост, която заема челно място в принципите на пилатес.

Концентрация

Джоузеф Пилатес отчита също така, че е много важно учениците му да се фокусират върху извършваните движения, за да могат да постигнат максимално добри резултати по отношение и на физиката, и на психиката си. Това е и един от елементите в основата на осъзнатостта, водещ до намаляване на стреса, понижаване на високото кръвно налягане и по-добър контрол над болката.

Концентрацията по време на упражненията позволява ясно усещане за самото движение, осъзнатост за мускулите и ставите, които го изпълняват, и постигане на по голяма ефективност както по време на упражненията, така и при ежедневната двигателна активност. Тя помага не само за стягането и тонизирането на мускулите, но и в моментите, в които искате да ги отпуснете и да релаксирате. Да, това също може да се постигне чрез концентрация и осъзнатост.

Центриране

Вече видяхме, че до голяма степен пилатес се фокусира върху ядрото на тялото – онази част от него, която е точно в центъра му и поради това взима дейно участие както в активните движения, така и в пасивното поддържане на стоежа през деня. Центрирането е основен принцип.

Упражненията се фокусират върху изграждането на мощно ядро, поддържането на идеална позиция на гръбнака и привикването към все по-широк набор от движения, на които сме способни.

Принципът на центрирането е тясно свързан с дишането, като се набляга на такова ангажиране на коремните мускули, което да не затруднява работата на диафрагмата по време на дихателните движения. Вместо това се търси баланс между отпускането и тонизирането на мускулите на ядрото, чиято крайна цел е постигане на оптимални резултати – и по отношение на силата, и що се отнася до възможността за дълбоко и пълноценно дишане.

Центрирането е особено важно за онези от практикуващите, които правят упражненията по пилатес с цел да намалят и контролират болката и нараняванията в определена част на тялото си. В още по-голяма степен то е валидно за хората с болки в гърба.

Контрол

Друг основен елемент при практикуването на пилатес е контролът. Още при създаването на системата нейният автор поставя акцент върху извършването на всяко движение с абсолютен или поне максимален контрол. Това се отнася както до частите на тялото, които участват, така и до тези, които не са включени в движението. За тази определена цел дори има специални инструменти.

Идеята за контрол обаче не е свързана просто с чисто физическото му осъществяване. Джоузеф Пилатес влага този принцип, тъй като целта е учениците му да изградят пълноценна връзка между ума и тялото си. Ето защо той ги обучава съзнателно да контролират всяка част от телесните си движения, интегрирайки ги по този начин с ума, мисълта и психиката.

Този елемент от пилатес е от особено значение за всички онези, които го практикуват като средство да се възстановят от заболявания или травми. Контролът над тялото ни учи на нови начини за движение, на методи, с които да направим придвижването си през ежедневието далеч по-качествено и успешно.

Разбира се, първоначално е нужно трениращите да полагат особени, целенасочени усилия, за да могат да контролират целенасочено всяка част от движенията си. С времето обаче това започва да става автоматично, тъй като контролът се запазва и в мускулната, и в умствената памет. Това е изключително полезно при провеждането на рехабилитация след наранявания и за предотвратяването на контузии.

Прецизност

Прецизността също е сред водещите принципи, залегнали в програмата на Джоузеф Пилатес. Целта ѝ е да се отучим от вредните навици, които сме изградили по отношение на тялото, така че да усвоим един правилен подход към движението, осъзнавайки взаимовръзката между ума и физическата среда.

Този принцип представлява своеобразно пренастройване на ума и тялото с цел да изпълняват задачите си възможно най-ефективно и пълноценно. Прецизността е свързана с всяка част от движението и означава три неща: правилно иницииране, изпълняване и завършване на упражнението, полагайки максимално усилие на съответното ниво.

Поток

Системата пилатес цели да осигури на тялото гъвкавост, лекота на движенията и нежен, подобен на поток ритъм, благодарение на който да се справяме със задачите от деня. Особено се акцентира върху биомеханиката на всяко движение. Това помага за постигането на цялостна координация между различните части на тялото и ума. Прилагайки принципа на потока в упражненията, накрая ще можете да го интегрирате и използвате и в ежедневието си. По този начин ще се предпазите от наранявания, ще постигнете максимална ефективност при всяко действие и ще се чувствате по-жизнени и енергични.

Подравняване

Практиката на пилатес се съсредоточава и върху подравняването. Това практически означава тялото и гръбнакът да бъдат нагласени по такъв начин, че да се заеме правилна позиция, свеждаща до минимум болката и риска от наранявания. По време на всяко упражнение и движение усилията се съсредоточават върху гръбнака, таза и раменния пояс, за да се подсилят мускулите, да се постигне неутрална позиция на ставите и да се минимизира стресът, като същевременно се оптимизират здравословните ползи.


Книгата ,,Пилатес за начинаещи” ще ви разкрие как да се поддържате гъвкави, сексапилни и пълни с енергия. В нея може да научите както историята на пилатеса, така и много и различни упражнения, които да ви помогнат да запазите идеалната форма.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *