50 кратки притчи от Библията, които ще ти помогнат да видиш доброто в живота

1. „В многото говорене грехът е неизбежен.“ Притчи 10:19

2. „Дойде ли гордост, идва и срам.“ Притчи 11:2

3. „Гордостта предшества погибелта, а високомерието – падането.“ Притчи 16:18

4. „Който пази устата си, опазва душата си.“ Притчи 13:3

5. „Ходи с мъдрите и ще станеш мъдър.“ Притчи 13:20

6. „Не намисляй зло против ближния си, който живее с увереност при тебе.“ Притчи 3:29

7. „Не се карай с някого без причина, щом не ти е направил зло.“  Притчи 3:30

8. „Иди при мравката, о, ленивецо, размишлявай за постъпките ѝ и бъди мъдър.“ Притчи 6:6

9. „Незлобието на справедливите ще ги ръководи, а извратеността на коварните ще ги погуби.“  Притчи 11:3

10. „Където няма мъдро ръководене, народът пропада.“  Притчи 11:14

11. „Който смущава своя дом, ще наследи вятър.“  Притчи 11:29

12. „Всяка мъдра жена съгражда дома си, а безумната го събаря със собствените си ръце.“ Притчи 14:1

13. „Мек отговор отклонява от ярост, а оскърбителната дума възбужда гняв.“ Притчи 15:1

14. „Който не се гневи бързо, е по-добър от храбрия, и който владее духа си – от завоевател на град.“ Притчи 16:32

15. „Немарливият в работата си е брат на разсипника.“ Притчи 18:9

16. „Преди загиването сърцето на човека се превъзнася и преди прославянето то се смирява.” Притчи 18:12

17. „Смърт и живот има в силата на езика и онези, които го обичат, ще ядат плодовете му.“ Притчи 18:21

18. „Брат онеправдан е по-недостъпен от укрепен град и разногласията им са като лостове на крепост.“ Притчи 18:19

19. „Къща и богатство се оставят наследство от бащите, но благоразумна жена е от Господа.“ Притчи 19:14

20. „Одумникът обикаля и открива тайни, затова не се събирай с онзи, който отваря широко устните си.“ Притчи 20:19

21. „По-добре да живее някой в ъгъл на покрива, отколкото в широка къща със свадлива жена.“ Притчи 21:9

22. „Не завиждай на злите хора, нито пожелавай да си с тях, защото сърцето им размишлява за насилие и устните им говорят за пакост.“  Притчи 24:1,2

23. „С мъдрост се гради къща и с разум се утвърждава, и чрез знание стаите се напълват с всякакви скъпоценни и приятни богатства.“ Притчи 24:3,4

24. „Ако покажеш малодушие в усилно време, силата ти е малка.“  Притчи 24:10

25. „Намериш ли мед, яж само колкото ти е нужно, да не би да се преситиш от него и да го повърнеш.“ Притчи 25:16

26. „Доверие към неверен човек в усилно време е като счупен зъб и изкълчен крак.“ Притчи 25:19

27. „Който копае ров, ще падне в него, и който търкаля камък, върху него ще се обърне.“ Притчи 26:27

28. „Камъкът е тежък и пясъкът много тежи. Но досадата на безумния е по-тежка и от двете.“ Притчи 27:3

29. „Яростта е жестока и гневът е като наводнение, но кой може да устои на завистта?“ Притчи 27:4

30. „Не изоставяй своя приятел, нито приятеля на баща си; по-добре близък съсед, отколкото далечен брат.“ Притчи 27:10

31. „Кой може да намери добродетелна жена? Защото тя е много по-ценна от скъпоценни камъни. Сърцето на мъжа ѝ уповава на нея и няма да му липсва печалба.“  Притчи 31:10,11

32. „Прелестта е измамлива и красотата е лъх; но жена, която се бои от Господа, тя ще бъде похвалена.“  Притчи 31:30

33. „Никой не може да слугува на двама господари.“  Матей 6:24

34. „С каквато мярка мерите, с такава ще ви се мери.“  Матей 7:2

35. „Лицемерецо, първо извади гредата от своето око и тогава ще видиш ясно, за да извадиш съчицата от окото на брат си.” Матей 7:5

36. „Не давайте свято нещо на кучетата, нито хвърляйте бисерите си пред свинете, да не би да ги стъпчат с краката си и се обърнат да ви разкъсат.“  Матей 7:6

37. „И така, всяко нещо, което желаете да правят човеците на вас, така и вие правете на тях.“  Матей 7:12

38. „Това, което влиза в устата, не осквернява човека; но това, което излиза от устата, то осквернява човека.”  Матей 15:11

39. „Ако слепец слепеца води и двамата ще паднат в ямата.“  Матей 15:14

40. „Не само с хляб ще живее човек, но с всяко Божие слово.“  Лука 4:4

41. „Искайте и ще ви се даде; търсете и ще намерите; хлопайте и ще ви се отвори.“ Лука 11:9

42. „И от всеки, на когото много е дадено, много и ще се изисква; и на когото много са поверили, от него повече ще изискват.“ Лука 12:48

43. „Защото всеки, който възвисява себе си, ще се смири, а който смирява себе си, ще се възвиси.“  Лука 14:11

44. „Верният в най-малкото и в многото е верен, а неверният в най-малкото и в многото е неверен.“  Лука 16:10

45. „Исус му каза: Аз съм пътят и истината, и животът; никой не идва при Отца, освен чрез Мен.“  Йоан 14:6

46. „Нека всеки човек бъде бърз да слуша, бавен да говори и бавен да се гневи.“ Яков 1:19

47. „Защото от каквото е победен някой, на това и става роб.“  2 Петрово 2:19

48. „Ако някой не иска да работи, той не бива и да яде.“  2 Солунци 3:10

49. „Защото Бог ни е дал дух не на страх, а на сила, любов и себевладение.“ 2 Тимотей 1:7

50. „Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине нито един, който вярва в Него, но да има вечен живот.“ Йоан 3:16


В “Малката бяла книга с 167 молитви, утвърждения и медитации” ще намериш още утвърждения, молитви, медитации и истории, които ще те накарат да се обърнеш навътре и да откриеш своята истинска сила.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *